Get the new Jollibee Bacon Cheesy Deluxe Yumburger

Ang paborito nating Yumburger, #MayBaconNaBaby! Get the new Bacon Cheesy Deluxe Yumburger now for just 85 pesos!

..